Klicka här för att komma till Forsbäckgruppens startsida.

Om oss

bild

Alf Forsbäckgruppen efterträdare AB är en koncern bestående
av tre producerande dotterföretag inom byggsektorn och sysselsätter 35 medarbetare.

Forsbäck Plåt & Ventilation AB är sedan länge ett väl etablerat
företag i Mälardalen, som 2008 ombildades till Forsbäckgruppen AB.

I dag har vi ett betydligt större kompetensområde att jobba
med tack vare våra dotterbolag Forsbäck ventilation AB, Bleck- & plåtslageriet AB, Hagmans Tak Mälardalen AB och Port- och lättbyggnadsteknik i Eskilstuna AB.

Vårt breda kunnande spänner över allt från takbeläggningar och plåtslagerier, till kvalificerade luftbehandlingsinstallationer och garageportsförsäljningar.

Vi har direktkontakt med våra kunder vilket innebär att vi finns
med hela vägen, från bedömning av projektet, underlag för
anbud, till slutförandet av entreprenaden.

I denna broschyr kan du läsa om Forsbäckgruppens produkter och tjänster. Sprid den gärna vidare.

Radiospot

Klicka på respektive länk för att lyssna.

Radiospoten ang. bomässan. (1,14 MB)
Crawford Centers nya radiospot ang. garagefesten. (1,14 MB)
Crawford Centers radiospot. (1,14 MB)
Forsbäckgruppens radiospot. (587 kB)

Qnetcom webbdesign producerar och hanterar din hemsida.